Aanvaarden van de algemene voorwaarden

Quality Unit, s. r. o. (hier “Quality Unit” genoemd) biedt zijn service aan (zoals hieronder gedefinieerd) aan u via zijn website op www.qualityunit.com (de “website”) en * .ladesk.com (URL van uw account), onderhevig aan de voorwaarden van de serviceovereenkomst. Door deze servicevoorwaarden te aanvaarden of door de service of website te openen of te gebruiken, erkent u dat u deze servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u deze voorwaarden van de serviceovereenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit en zijn dochterondernemingen aan deze servicevoorwaarden te binden, in welk geval de termen ‘u’ of ‘uw’ verwijzen naar een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met deze sevicevoorwaarden, mag u deze niet aanvaarden en mag u de service niet gebruiken.

Quality Unit kan deze servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De herziene algemene voorwaarden gaan van kracht bij plaatsing en als u de service na die datum gebruikt, zullen wij uw gebruik beschouwen als aanvaarding van de herziene algemene voorwaarden. Als een wijziging in deze servicevoorwaarden voor u niet aanvaardbaar is, is uw enige optie om de toegang tot en het gebruik van de service te stoppen.

Beschrijving van de service

De “service” omvat (a) de website, (b) de LiveAgent helpdesk en chatsysteem, tools en services die worden aangeboden via de website en door de applicatie programma interface (API) van LiveAgent die beschikbaar wordt gesteld via de website, en (c) alle software, gegevens, tekst, afbeeldingen, geluiden, video en inhoud die beschikbaar worden gesteld via de website of services, of ontwikkeld via de LiveAgent API (gezamenlijk de “inhoud” genoemd). Alle nieuwe functies die aan de service worden toegevoegd of die de service aanvullen, zijn ook onderhevig aan de voorwaarden van de serviceovereenkomst.

Algemene voorwaarden / Toegang en gebruik van de service

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze serviceovereenkomst, mag u de service alleen openen en gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden zoals bedoeld in de overeenkomst. U mag (a) de service niet (a) in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, delen in tijd of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze voorwaarden van de serviceovereenkomst; (b) de service gebruiken om gegevens te verwerken namens een derde partij, of (c) de service gebruiken op een onwettige manier of op een manier die de integriteit of prestaties van de service en zijn componenten hindert of verstoort.

Behoudens het beperkte recht op toegang tot en gebruik van de service die uitdrukkelijk aan u is verleend onder deze servicevoorwaarden, blijven alle rechten, titels en belangen in en op de service en zijn componenten bij en behoren uitsluitend toe aan Quality Unit. U mag de service niet wijzigen, aanpassen of hacken om ten onrechte sponsoring of associatie met Quality Unit te impliceren, of anderszins proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service of de gerelateerde systemen of netwerken.

U bent verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, berichten of andere materialen die u plaatst of anderszins verzendt via de service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login of account. U gaat ermee akkoord en erkent dat uw login slechts door één (1) persoon mag worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan. Het systeem zal dergelijk gedrag automatisch detecteren en u gaat ermee akkoord dat Quality Unit u hiervoor een extra maandelijks bedrag in rekening kan brengen. U kunt afzonderlijke logins aanmaken voor zoveel mensen als uw abonnement toestaat.

Quality Unit behoudt zich het recht om toegang te krijgen tot enkele of al uw accounts om te reageren op uw verzoeken om technische ondersteuning. We zullen passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens. We zullen uw gegevens niet openbaar maken, behalve als dit wettelijk verplicht is of als u dit toestaat.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief uw inhoud, kan bestaan uit (a) verzendingen via verschillende netwerken; (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten en (c) verzending naar externe verkopers en hostingpartners van Quality Unit om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig zijn om te werken en te onderhouden de dienst. Quality Unit zal redelijke inspanningen leveren om geplande downtime van de service op de website te publiceren of om u ervan op de hoogte te stellen.

Het falen van Quality Unit om enig recht of bepaling van deze voorwaarden van de serviceovereenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht in. U erkent dat deze servicevoorwaarden een contract zijn tussen u en Quality Unit, ook al is het elektronisch en niet fysiek ondertekend door u en Quality Unit, en het regelt uw gebruik van de service en vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Quality Unit.

Algemene voorwaarden van AppSumo deal

U mag de service enkel openen en gebruiken voor uw interne professionele behoeften en doeleinden zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden. U mag de service niet (a) in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, delen in tijd of commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij, anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden; (b) de service gebruiken op een onwettige manier of op een manier die de integriteit of prestaties van de service en zijn componenten hindert of verstoort.

Uw AppSumo-aankoop van de service (“pakket”) gekocht op de officiële website appsumo.com/liveagent/ verleent u toegang tot de functies voor een enkele aankoop van €59 verwerkt op de officiële websites van AppSumo. Eén (1) aankoop geeft u toegang tot één enkele (1) couponcode (“code”), die u moet inwisselen op het service-URL-adres:liveagent.com/appsumo-signup. (niet meer beschikbaar). Bij uw registratie dient u de nodige gegevens in te vullen om de registratie succesvol af te ronden. Deze noodzakelijke gegevens omvatten (a) uw code; (b) uw volledige naam; (c) uw emailadres; en (d) de naam van het bedrijf/de organisatie die wordt gebruikt om het unieke URL-adres van uw account te creëren.

Elke code die op de AppSumo-pagina is gekocht, wordt slechts één keer (1 keer) ingewisseld. Elke extra verzilvering van dezelfde code is strikt in strijd met deze algemene voorwaarden. In het geval van meerdere inwisselingen van dezelfde code, verliest u de toegang tot de service en worden uw extra accounts opgeschort.

U moet uw code (s) inwisselen vóór 1 december 2019. Elk verzoek (zowel schriftelijk als mondeling) dat na deze deadline naar de Quality Unit wordt verzonden, wordt afgewezen. Uw recht om code (s) in te wisselen eindigt op 30 november 2019, 23:59 uur. Quality Unit behoudt zich het recht voor om na deze deadline geen uitzonderingen te maken.

Aankoop van het pakket geeft u levenslange toegang tot twee (2) vertegenwoordigersplaatsen (“gebruikers”) van het all-in-one (alles-in-één) abonnement van de service voor een waarde van €59. De twee (2) vertegenwoordigersplaatsen omvatten één plaats die aan u is toegewezen (“eigenaar” van het account) en één (1) stoel voor “vertegenwoodiger” of “beheerder”.

Elke extra gebruiker die aan uw serviceaccount wordt toegevoegd, is onderworpen aan het reguliere prijsmodel van het “Alles inbegrepen” / “Alles-in-één” abonnement, zoals hier beschreven: www.liveagent.com/pricing/. Het werkelijke gebruik van de extra gebruiker wordt in rekening gebracht op basis van het tijdstip van gebruik. De standaardprijs van een extra gebruiker wordt geschat op €39 per maand voor de gebruiker.

Het bedrag van de aanrekening wordt vermenigvuldigd met het aantal extra gebruikers dat aan uw serviceaccount is toegevoegd.

U wordt per email op de hoogte gebracht van het feit dat u de extra gebruikers aan uw account heeft toegevoegd. Deze notificatie email bevat een waarschuwing dat u het aantal gebruikers in uw AppSumo-pakket hebt overschreden.

Extra vertegenwoordigers die aan uw account worden toegevoegd, worden maandelijks in rekening gebracht. Bij de eerste afrekening wordt u gevraagd om uw geldige factuurgegevens in te voeren met uw (a) echte naam en achternaam; (b) geldig emailadres; (c) geldige naam van uw bedrijf; (d) geldig adres (straatnaam, stad, postcode en provincie) (e) aanvullende gegevens van uw bedrijf op basis van uw lokale wetgeving. U wordt geacht geldige, ware, nauwkeurige en geverifieerde gegevens in te vullen.

Bij de eerste afrekening van het gebruik van extra gebruikers, wordt u gevraagd om de betaalmethode van uw voorkeur te selecteren. Quality Unit biedt twee (2) betalingsmethoden op basis van de (a) kredietkaartgegevens (b) PayPal-rekeninggegevens.

U bent enkel verplicht om uw kredietkaartgegevens of PayPal-rekeninggegevens in te voeren in het geval dat u extra gebruikers aan uw rekening toevoegt.

Als u weigert uw kredietgegevens of PayPal-rekeninggegevens in te dienen voor de aan te rekenen kosten van uw werkelijke gebruik van extra gebruikers, leidt dit tot het verlies van toegang tot de service. De toegang tot uw serviceaccount wordt toegestaan ​​zodra u de benodigde factuurgegevens opgeeft en uw gewenste betalingsmethode selecteert. Quality Unit behoudt zich het recht om geen uitzonderingen te maken.

Het is niet toegestaan ​​om meerdere codes te “sparen” en ze te gebruiken voor één (1) serviceaccount. Elk serviceaccount accepteert slechts één (1) code. Het pakket kan niet opgespaard worden.

Algemene voorwaarden van het gratis LiveAgent abonnementen

Fair Use-beleid

Als onderdeel van ons streven om een uitstekende kwaliteit en een betrouwbare service te bieden, hebben we een Fair Use Policy voor LiveAgent services.

We willen ervoor zorgen dat al onze klanten onder alle omstandigheden kunnen genieten en succesvol gebruik kunnen maken van onze service.

Als sommige klanten zoveel gegevens gebruiken of regels overtreden dat dit van invloed kan zijn op andere gebruikers, kunnen we contact opnemen met dergelijke overtreders om het wijzigen van hun gebruik en limieten te bespreken of hun accounts annuleren.

We behouden ons het recht om de accountlimieten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

We behouden ons het recht om de voorwaarden van dit Fair Use-beleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Dit beleid is een aanvulling op en beperkt geen van de belangrijkste algemene voorwaarden van LiveAgent.

Aangepaste service

Een aanvullend verzoek voor aangepaste service kan worden ingediend door een verzoek te sturen naar Quality Unit in de vorm van een emailbericht naar support@liveagent.com. Quality Unit behoudt zich het recht voor om een ​​op maat serviceverzoek te weigeren. Als het verzoek tot service op maat wordt geaccepteerd, wordt op basis van het verzoek tussen u en Quality Unit een overeenkomst gesloten waarin de eisen en specificaties van de service op maat worden beschreven. Een overeenkomst is een schriftelijke goedkeuring in de vorm van emailcommunicatie. De output van de aangepaste levering wordt het exclusieve intellectuele eigendom van de Quality Unit en u gaat ermee akkoord dat de output in de toekomst kan worden gebruikt voor verder gebruik door externe klanten van Quality Unit. De prijs van de levering op maat wordt vooraf overeengekomen en wordt per geval verstrekt.

Account voorwaarden

 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deze service te gebruiken.
 • U moet een persoon zijn. Accounts die zijn geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet u wettelijke volledige naam, een geldig emailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Quality Unit kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die onder de account plaatsvinden (zelfs wanneer deze inhoud wordt gepost door andere die accounts onder uw account hebben)
 • U mag uzelf niet anders voordoen of de identiteit van iemand anders aannemen terwijl u deze service gebruikt.
 • U mag de service niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.
 • U mag bij het gebruik van de service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
 • Het overtreden van één van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw account. Hoewel Quality Unit dergelijk gedrag en inhoud op de service verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Quality Unit niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op de service wordt geplaatst en dat u desondanks aan dergelijk materiaal kan worden blootgesteld. U stemt ermee in om de service op eigen risico te gebruiken.

Betaling, terugbetalingen en factureringswijzigingen

Proefperiodes en betalingen De service wordt beschikbaar gesteld op basis van het pay-as-you-go principe en wordt in rekening gebracht aan het begin van de door u gekozen abonnementsperiode (meestal maandelijks). Alle abonnementen hebben een gratis proefperiode van maximaal 14 dagen. Als u uw kredietkaartgegevens niet binnen de gratis proefperiode aan Quality Unit verstrekt, wordt uw account opgeschort en kan deze enkel opnieuw worden geactiveerd door uw kredietkaartgegevens op te geven. Zodra u uw kredietkaartgegevens heeft verstrekt, wordt u onmiddellijk gefactureerd en loopt uw ​​proefperiode af.

Abonnement- en prijswijzigingen Als u ervoor kiest om uw abonnement of aantal vertegenwoordigers te upgraden tijdens de door u gekozen abonnementsperiode, worden eventuele meerkosten evenredig verdeeld over de resterende looptijd van de abonnementsperiode bij het in rekening brengen van de kosten. Vervolgens wordt uw kredietkaart automatisch belast met het aangepaste tarief tijdens uw volgende factureringscyclus na de evenredig verdeelde facturering. Er is een factureringsuitzondering als u een maandelijkse factureringscyclus heeft waarbij u in de huidige maand geen pro rata kosten of krediet ziet, maar uw nieuwe factureringstarief wordt weergegeven op uw volgende maandelijkse factuur. Ongeacht uw factureringscyclus, er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke servicemaanden, downgrades van abonnementen of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt als u uw account sluit vóór het einde van uw abonnementsperiode. Er worden geen uitzonderingen gemaakt om iedereen gelijk te behandelen en onze administratieve kosten laag te houden ten voordele van ons klantenbestand. Het verlagen van uw abonnementsniveau kan leiden tot verlies van inhoud, functies of capaciteit van uw account en Quality Unit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies. De prijzen van alle LiveAgent-abonnementen en -services kunnen 30 dagen van tevoren door ons worden gewijzigd. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan. Bovendien behoudt Quality Unit zich het recht om contact met u op te nemen over speciale prijzen als u een uitzonderlijk hoog aantal eindgebruikers of een ongebruikelijk hoge maandelijkse ticketratio per vertegenwoordiger heeft. In een dergelijke situatie is een Enterprise Subscription Agreement (hieronder beschreven) wellicht geschikter voor u.

Kredietkaartfacturering, betalingsbewijzen en privacy De accounteigenaar ontvangt een emailbevestiging bij elke aanrekening op de kredietkaart. Quality Unit biedt een interface voor de accounteigenaar (zoals gedefinieerd in de aanmeldingsprocedure) om kredietkaartgegevens te wijzigen (bijv. bij kaartvernieuwing). Quality Unit gebruikt een externe tussenpersoon om de kredietkaartverwerking te beheren en het is deze tussenpersoon niet toegestaan ​​om uw factuurgegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve om uw kredietkaartgegevens te verwerken voor Quality Unit. Bezoek /privacy-policy/ om te begrijpen hoe Quality Unit persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt.

Wijzigingen en updates van facturen De eigenaar van het account heeft het recht om een ​​update te vragen van de factureringsinformatie op de facturen voor het gebruik van de service. De update moet worden aangevraagd via email naar support@liveagent.com binnen de eerste 15 dagen na de laatste factuuruitgave. U ontvangt een creditnota en een bijgewerkte factuur met de nieuwe factuurgegevens. Verzoeken die na de 15 dagen na de laatste uitgifte zijn ingediend, worden afgewezen en u zult moeten wachten tot de nieuwe factuur op de volgende factuurdatum wordt verzonden.

Afhandeling BTW-nummer Als de klant een correct en geldig btw-nummer heeft toegewezen gekregen (volgens de Europese wetgeving), is de klant zelf verantwoordelijk voor het toepassen van het btw-nummer in het vereiste veld in zijn klantenprofiel. Quality Unit vergoedt geen klanten die hun btw-nummer niet zelf hebben toegepast.

Jaarlijks vooruitbetaald krediet

Jaarlijks vooruitbetaald krediet dat op basis van de wederzijdse overeenkomst aan de rekening van de klant wordt toegevoegd, duurt alleen voor de periode van 12 maanden als het aantal plaatsen voor vertegenwoordigers hetzelfde blijft gedurende de hele periode. Deze periode zal toenemen of afnemen op basis van het aantal plaatsen voor vertegenwoordigers dat is toegevoegd aan of verwijderd op het account van de klant tijdens de geldigheidsduur van het tegoed.

In het geval dat de klant besluit om het gebruik van de service op te zeggen voordat al zijn tegoed heeft opgebruikt OF voordat de periode afloopt, komt hij in aanmerking voor restitutie van de resterende ongebruikte waarde. Quality Unit behoudt zich het recht om slechts 50% van het resterende bedrag als annuleringskosten terug te betalen.

Annulering en beëindiging

U bent verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. De accounteigenaar (zoals gedefinieerd in de aanmeldingsprocedure) kan het account op elk moment annuleren door een email te sturen naar support@qualityunit.com met het verzoek om het account te annuleren. Quality Unit zal op deze email reageren en uw account binnen één werkdag annuleren. Een andere mogelijkheid om uw account te annuleren is de knop “Account stoppen” in het gedeelte “Mijn account”. Door uw account te annuleren, verliest u de toegang tot alle inhoud bij annulering en zal Quality Unit deze verwijderen tijdens haar normale bedrijfsvoering. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat het account is geannuleerd. Als u uw account annuleert via het gedeelte ‘Mijn account’ van de service vóór het einde van de huidige betalende abonnementsperiode, gaat de annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten in rekening gebracht. In het geval van het annuleringsverzoek dat via email wordt verzonden, wordt u verzocht te wachten op de bevestiging van Quality Unit.

Quality Unit behoudt zich het recht voor om (i) de service (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten en (ii) elk huidig ​​en toekomstig gebruik van de service te weigeren, uw account op te schorten of te beëindigen (elk deel daarvan). ) of het gebruik van de service en om welke reden dan ook uw inhoud in de service te verwijderen, inclusief als Quality Unit van mening is dat u deze servicevoorwaarden hebt geschonden. Quality Unit zal alle redelijke inspanningen doen om rechtstreeks contact met u op te nemen via email of telefoon om u te waarschuwen voordat uw account wordt opgeschort of beëindigd. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de service, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Quality Unit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Quality Unit behoudt zich het recht om uw account te beëindigen wegens langdurige inactiviteit. Quality Unit moet zich houden aan de beëindigingsprotocollen door een waarschuwingsmail te sturen voordat het account van de gebruiker wordt beëindigd. Na 4 weken inactiviteit zal een waarschuwingsmail worden verzonden met de gebruiker op de hoogte van de aanstaande beëindiging van het account en de stappen die kunnen worden genomen om de beëindiging van het account te voorkomen. Na 8 weken inactiviteit wordt het account samen met al zijn gegevens verwijderd.

Vrijwaringsverklaring van garanties

De service, inclusief de website en de inhoud, en alle server- en netwerkcomponenten worden geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook, voor zover toegestaan ​​door de wet en Quality Unit verwerpt uitdrukkelijk elke en alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U erkent dat Quality Unit niet garandeert dat de service ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of virusvrij zal zijn en dat geen informatie die of advies dat u van de Quality Unit of via de service heeft verkregen, enige garantie zal creëren die niet uitdrukkelijk in deze servicevoorwaarden vermeld staat.

Beperking van de aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele juridische theorie (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) zal kwaliteitseenheid aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolgschade of punitieve schade, inclusief gederfde winst, gederfde omzet of bedrijf, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking. Bovendien is Quality Unit niet aansprakelijk voor enige directe schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die de maandelijkse servicevergoeding die u heeft betaald of verschuldigd bent voor de maand voorafgaand aan een claim voor geldelijke schade van honderd (€100) Europese euro’s. De bepalingen van deze paragraaf verdelen de risico’s onder de servicevoorwaarden overeenkomst tussen de partijen, en de partijen hebben zich op deze beperkingen gebaseerd om te bepalen of ze deze overeenkomst zouden aangaan.

Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van de Quality Unit beperkt tot de mate die wettelijk is toegestaan.

Toewijzing

Quality Unit mag deze servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk zonder beperking toewijzen of overdragen.

Export conformiteit

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften die de export van de service of een van de onderdelen ervan regelen.

Geldend recht

Deze servicevoorwaarden vallen onder de wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken van de staat Delaware met het oog op het oplossen van geschillen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de service.

Gegevensverwerking

LiveAgent zet zich in voor privacy, beveiliging, naleving en transparantie. Deze aanpak omvat het ondersteunen van de naleving door onze klanten van de EU-vereisten inzake gegevensbescherming, inclusief die uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die op 25 mei 2018 afdwingbaar werd.

Inhoud

 1. Wie is de gegevensverwerker
 2. Welke soort gegevens worden verwerkt
 3. Wat zijn de bronnen van de gegevens
 4. Wat is het doeleinde van de gegevensverzameling/of -verwerking
 5. Wat is de tijdsperiode van de gegevensverwerking
 6. Wie zijn onze partners/onderaannemers
 7. Wat zijn uw rechten bij gegevensverwerking
 8. Hoe kunt u de toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Wie is de gegevensverwerker

De gegevensverwerker is het bedrijf dat het doel en de middelen voor gegevensverwerking selecteert. Voor marketingdoeleinden is de gegevensverwerker Quality Unit, s. r. O.

Welke soort gegevens worden verwerkt

We verwerken de volgende gegevenstypen: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, IP-adres, informatie over producten die u hebt gekocht, informatie over productgebruik, informatie verzameld uit telefoongesprekken, telefoonopnames, informatie verzameld via andere manieren om contact met ons op te nemen (email , chat, Facebook-berichten, tweets), informatie die aan ons ondersteuningsteam wordt verstrekt om problemen met uw accounts op te lossen, geolokalisatiegegevens, browserinformatie, systeeminformatie.

Wat zijn de bronnen van de gegevens

De gegevens die in het vorige gedeelte zijn genoemd, worden uitsluitend van u verzameld. De gegevens zijn toegankelijk via gesprekken tussen u en Quality Unit, s.r.o. of vermeld in uw klantenprofiel. Gegevens kunnen ook worden verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, zoals bedrijfsgidsen en andere. Gegevens kunnen ook worden verzameld bij derden die zijn toegestaan ​​voor hun verwerking.

Wat is het doeleinde van de gegevensverzameling/of -verwerking

Uw toestemming voor gegevensverwerking is gegeven voor de volgende doeleinden: marketingdiensten, klantenservice.

Waarom is profilering en automatisering aanwezig

Quality Unit s.r.o. wil de beste en meest gepersonaliseerde ervaring bieden en daarom, met uw voorafgaande toestemming, segmenteren en profileren we gegevens. Voor dergelijke doeleinden gebruiken we interne software en andere analyse- en automatiseringssoftware.

Wat is de tijdsperiode van de gegevensverwerking

Uw toestemming is gegeven voor de periode dat u onze diensten gebruikt (LiveAgent) en voor de volgende 5 jaar na beëindiging van het gebruik, of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Als u geen klant bent en u gaat geen klant worden van Quality Unit s.r.o., is uw toestemming 5 jaar geldig of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Na de periode van 5 jaar worden uw gegevens gewist.

Wie zijn onze partners/onderaannemers

U heeft toestemming gegeven aan onze subverwerkers en onderaannemers die mogelijk toegang hebben tot geselecteerde gegevens. Onze subverwerkers en onderaannemers zijn onderworpen aan regelmatige controles en audits om een ​​maximaal niveau van privacy en veiligheid te garanderen.

Wat zijn uw rechten bij gegevensverwerking

Correcte gegevensverwerking is van het grootste belang en we zijn trots op een hoog niveau van beveiliging, privacy en gegevensverwerking bij Quality Unit s.r.o.

Hieronder staan ​​uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking:

Informatie over gegevensverwerking De informatie omvat voornamelijk: contactgegevens over de verwerker, hun ondergeschikten of gegevensverwerkingsfunctionaris of persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, het doel van de gegevensverwerking, gegevenscategorieën, adres/ontvanger van gegevens en categorieën gegevensontvangers, informatie over gegevensoverdrachten naar landen van derde partijen, tijdsperiode van gegevensverwerking, lijst van uw rechten, recht om contact op te nemen met de lokale autoriteit voor gegevensverwerking, bron van gegevensverwerking, informatie over gegevensprofilering en automatisering.

Recht op toegang tot gegevens U hebt het recht om te bevestigen of uw gegevens al dan niet verwerkt mogen worden en de categorieën van gegevens die worden verwerkt.

Recht op correctie U heeft het recht om de betreffende gegevens indien nodig te corrigeren.

Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) In sommige gevallen die wettelijk zijn toegestaan, zijn we verplicht om al uw gegevens te wissen op basis van uw verzoek.

Recht op verwerkingsbeperkingen Sommige klanten geven de voorkeur aan beperkte gegevensverwerking. Neem contact met ons op als u speciale verzoeken heeft over beperkingen op het gebied van gegevensverwerking.

Recht op gegevensmigratie Op basis van uw verzoek kunnen wij uw gegevens overdragen aan een andere gegevensverwerker als er geen (juridische) belemmeringen zijn.

Recht op bezwaar Als u denkt dat uw gegevens niet correct worden verwerkt, kunt u een belemmering opwerpen door contact met ons op te nemen met de bedoeling het probleem op te lossen.

Recht om contact op te nemen met de lokale gegevensverwerkingsautoriteit U kunt contact opnemen met de lokale gegevensverwerkingsautoriteit in het geval van verdere zorgen of problemen. De lokale gegevensverwerkingsautoriteit voor Quality Unit s.r.o. is Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky met adres Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowaakse Republiek, Europese Unie.

Hoe kunt u de toestemming voor gegevensverwerking intrekken?

Uw toestemming voor gegevensverwerking is vrijwillig. U kunt deze op elk moment intrekken.

Hoe kan ik mijn verzoek tot herroeping van gegevensverwerking indienen? Geef ons de naam van uw bedrijf, onderwerp en gegevensverwerker, een schriftelijk verzoek om uw gegevens in te trekken en uw handtekening. U dient uw verzoek te richten aan andrej@liveagent.com

Als u zich wilt uitschrijven van onze mailinglijst, kunt u ons formulier gebruiken om uw verzoek hier in te vullen.

Gerelateerde artikels
Sommige bedrijven geven de voorkeur aan of zijn verplicht om een ​​bepaalde service level agreement te hebben. De sla stelt een bepaald tijdsbestek vast.

SLA-schending

Probeer alle communicatiekanalen uit terwijl uw LiveAgent klaar is. Chat, oproepen, video-oproepen, contactformulieren, forums, Twitter, Gmail, Facebook, Viber, Whatsapp, Slack.

Een klant is degene die u een product verkoopt. Het kan een persoon of een bedrijf zijn. Het belangrijkste is om voor klanten te zorgen, zodat ze terugkomen.

Klant

Het belang van strategische communicatie en klantenondersteuning wordt benadrukt. LiveAgent biedt verschillende communicatiekanalen voor superior klantenservice. Cookies worden ook gebruikt op de website.

We zullen uw gegevens niet openbaar maken tenzij dit door de wet verplicht wordt of met uw toestemming. Lees meer over het privacybeleid van Quality Unit's LiveAgent.

Privacybeleid

Gegevens worden verzameld en gebruikt door Quality Unit voor het verbeteren van producten en het voorkomen van storingen. Anonieme gebruikersdata wordt hiervoor gebruikt.

Om een ​​uitstekende klantenservice te hebben, moet u zich richten op het opbouwen van loyale en langdurige relaties, niet alleen op verkoop.

Beste klantenservice

Leer hoe menselijk contact de klantensupport kan verbeteren en betekenisvolle relaties kan opbouwen. Begrijp de concepten van klantenondersteuning grondig met eenvoudige uitleg van professionals. Maak kennis met de resolutie van het eerste contact. Ontdek meer over callcenterautomatisering. LiveAgent biedt klantenservicesoftware en voIP-telefoonsystemen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, gaan we ervan uit dat we uw toestemming hebben om cookies te plaatsen zoals beschreven in onze privacy- en cookiebeleid.