Acceptatie van voorwaarden

Kwaliteitseenheid, s. R. O. (hiernaar verwezen als “Quality Unit”) levert zijn Service (zoals hieronder gedefinieerd) aan u via zijn website op www.qualityunit.com (de “Site”) en *.ladesk.com (URL van uw account), onderworpen aan deze Servicevoorwaarden (“TOS”). Door deze Servicevoorwaarden te accepteren of door de Service of Site te openen of te gebruiken, erkent u dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent. Als u deze Servicevoorwaarden namens een bedrijf of andere juridische entiteit aangaat, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen aan deze Servicevoorwaarden te binden, in welk geval de termen ‘u’ of ‘uw’ verwijzen naar dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen. Als u niet over deze bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met deze servicevoorwaarden, mag u deze servicevoorwaarden niet accepteren en mag u de service niet gebruiken.

Quality Unit kan deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De herziene voorwaarden worden van kracht zodra u deze plaatst en als u de Service na die datum gebruikt, beschouwen wij uw gebruik als aanvaarding van de herziene voorwaarden. Als een wijziging in deze Servicevoorwaarden voor u niet acceptabel is, is uw enige oplossing het stoppen van de toegang tot en het gebruik van de Service.

Beschrijving van de dienst

De “Service” omvat (a) de Site, (b) de LiveAgent-helpdesk en het chatsysteem, tools en diensten die worden aangeboden via de Site en door de LiveAgent API die beschikbaar wordt gesteld via de Site, en (c) alle software, gegevens, tekst, afbeeldingen, geluiden, video en inhoud die beschikbaar zijn gesteld via de Site of services, of zijn ontwikkeld via de LiveAgent API (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd). Alle nieuwe functies die aan de Service worden toegevoegd of deze uitbreiden, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Algemene voorwaarden / Toegang en gebruik van de dienst

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, mag u de Service alleen openen en gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden, zoals bepaald in de Overeenkomst. U mag (a) de Service niet in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timeshare of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden, anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Servicevoorwaarden; (b) de Service gebruiken om gegevens te verwerken namens een derde partij, of (c) de Service gebruiken op een onwettige manier of op een manier die de integriteit of prestaties van de Service en zijn componenten verstoort of verstoort.

Alleen behoudens het beperkte recht op toegang tot en gebruik van de Service dat uitdrukkelijk aan u is verleend onder deze Servicevoorwaarden, blijven alle rechten, titels en belangen in en op de Service en de componenten ervan eigendom van en behoren ze exclusief toe aan Quality Unit. U mag de Dienst niet wijzigen, aanpassen of hacken om op valse wijze enige sponsoring of associatie met Quality Unit te impliceren, of anderszins proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Dienst of de daaraan gerelateerde systemen of netwerken.

U bent verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, berichten of andere materialen die u plaatst of anderszins verzendt via de Dienst. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login of account. U gaat ermee akkoord en erkent dat uw login slechts door één (1) persoon mag worden gebruikt; een enkele login die door meerdere mensen wordt gedeeld, is niet toegestaan. Het systeem detecteert dergelijk gedrag automatisch en u gaat ermee akkoord dat Quality Unit u hiervoor een extra maandelijks bedrag in rekening kan brengen. U kunt voor zoveel mensen aparte logins aanmaken als uw abonnement toestaat.

Quality Unit behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot een of al uw accounts om te reageren op uw verzoeken om technische ondersteuning. Wij zullen passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens. Wij zullen uw gegevens niet openbaar maken, behalve als dit wettelijk verplicht is of als u dit toestaat.

U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Dienst, inclusief Uw inhoud, (a) overdrachten via verschillende netwerken kan inhouden; (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten en (c) overdracht naar externe leveranciers en hostingpartners van Quality Unit om de noodzakelijke hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om te functioneren en te onderhouden de dienst. Quality Unit zal redelijke inspanningen leveren om op de site te publiceren of u op de hoogte te stellen van geplande downtime van de Service.

Het onvermogen van Quality Unit om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van dat recht in. U erkent dat deze Servicevoorwaarden een contract zijn tussen u en Quality Unit, ook al is deze elektronisch en niet fysiek ondertekend door u en Quality Unit, en dat deze uw gebruik van de Service regelt en de plaats inneemt van eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Quality Unit. Eenheid.

Voorwaarden & voorwaarden van de AppSumo-deal

U heeft uitsluitend toegang tot en gebruik van de Service voor uw interne zaken behoeften en doeleinden zoals bedoeld in deze Voorwaarden & Voorwaarden. U mag de Service niet (a) in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timeshare of commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden & Voorwaarden; (b) de Service gebruiken op een onwettige manier of op een manier die de integriteit of prestaties van de Service en zijn componenten verstoort of verstoort.

Uw AppSumo-aankoop van de Service (“Pakket”), gekocht op de officiële site appsumo.com/liveagent/, verleent u toegang tot de functies voor een enkele aankoop van $ 59, verwerkt op de officiële sites van AppSumo. Eén (1) aankoop geeft u toegang tot een enkele (1) couponcode (“Code”), die u moet inwisselen op het service-URL-adres: liveagent.com/appsumo-signup. (niet meer beschikbaar). Bij de registratie dient u de benodigde gegevens in te vullen om de registratie succesvol af te ronden. Deze noodzakelijke gegevens omvatten (a)uw code; (b) Uw volledige naam; (c) Uw e-mailadres; en (d) Bedrijfs-/organisatienaam die wordt gebruikt om het unieke URL-adres van uw account aan te maken.

Elke code die op de AppSumo-pagina wordt gekocht, kan slechts één keer (1 keer) worden ingewisseld. Elke extra inwisseling van dezelfde Code is strikt in strijd met deze Voorwaarden & Voorwaarden. In het geval van meerdere inwisselingen van dezelfde Code verliest u de toegang tot de Service en worden uw extra accounts opgeschort.

U bent verplicht uw code(s) vóór 1 december 2019 in te wisselen. Elk verzoek (zowel schriftelijk als mondeling) dat na deze deadline naar de Kwaliteitseenheid wordt verzonden, wordt afgewezen. Uw recht om Code(s) in te wisselen eindigt op 30 november 2019, 23:59 uur. Quality Unit behoudt zich het recht voor om na deze deadline geen uitzonderingen te maken.

Aankoop van het pakket geeft u levenslange toegang tot twee (2) agentstoelen (“Gebruikers”) van het All-Inclusive (Alles-in-één) plan van de Dienst voor een waarde van $59. De twee (2) zetels voor agenten omvatten één zetel die aan u is toegewezen (“Eigenaar” van het account) en één (1) zetel voor “Agent” of “Beheerder”.

Voor elke extra gebruiker die aan Uw serviceaccount wordt toegevoegd, geldt het reguliere prijsmodel van het ‘All-Inclusive’/’All-in-one’-abonnement, zoals hier beschreven: www.liveagent.com/pricing/. Het werkelijke gebruik van de extra gebruiker wordt aan u in rekening gebracht op basis van het gebruikstijdstip. Het standaardtarief voor extra gebruikers bedraagt $ 39 per maand voor gebruikers.

Het bedrag van de kosten wordt vermenigvuldigd met het aantal extra gebruikers dat aan uw serviceaccount is toegevoegd.

U wordt per e-mailbericht van het Bedrijf op de hoogte gebracht van het feit dat u de extra gebruikers aan uw account heeft toegevoegd. Deze e-mailmelding bevat een waarschuwing dat u het aantal gebruikers in uw AppSumo-pakket hebt overschreden.

Extra agenten die aan uw account worden toegevoegd, worden maandelijks gefactureerd. Bij de eerste afschrijving wordt u gevraagd uw geldige factuurgegevens in te voeren, met daarin uw (a) echte naam en achternaam; (b) geldig e-mailadres; (c) geldige naam van uw bedrijf; (d) geldig adres (straatnaam, stad, postcode en staat). (e) aanvullende gegevens van uw bedrijf op basis van uw lokale wetgeving. U hoeft alleen geldige, ware, nauwkeurige en geverifieerde gegevens in te vullen.

Bij de eerste afrekening van het gebruik van extra Gebruikers wordt u gevraagd de betalingsmethode van uw voorkeur te selecteren. Quality Unit biedt twee (2) betalingsmethoden op basis van de (a) creditcardgegevens (b) PayPal-rekeninggegevens.

U hoeft uw creditcardgegevens of PayPal-accountgegevens alleen in te voeren als u extra gebruikers aan uw account toevoegt.

Als u weigert uw creditcardgegevens of PayPal-rekeninggegevens in te dienen op basis van de kosten voor uw werkelijke gebruik van extra gebruikers, resulteert dit in uw verlies van toegang tot de Service. De toegang tot uw serviceaccount wordt toegestaan zodra u de benodigde factuurgegevens invoert en de betaalmethode van uw voorkeur selecteert. Quality Unit behoudt zich het recht voor om geen uitzonderingen te maken.

Het is u niet toegestaan meerdere Codes te “stapelen” en deze te gebruiken voor één (1) Serviceaccount. Elk Serviceaccount accepteert slechts één (1) Code. Het pakket is niet stapelbaar.

Voorwaarden & voorwaarden van gratis LiveAgent-abonnementen

Beleid voor redelijk gebruik

Als onderdeel van ons streven naar het leveren van uitstekende kwaliteit en betrouwbare service, hebben we een Fair Use Policy voor LiveAgent-services.

We willen ervoor zorgen dat al onze klanten kunnen genieten en succesvol gebruik kunnen maken van onze service, ongeacht de omstandigheden.

Als sommige klanten zoveel gegevens gebruiken of regels overtreden die van invloed kunnen zijn op andere gebruikers, kunnen we contact opnemen met dergelijke overtreders en bespreken hoe ze hun gebruik en limieten kunnen wijzigen of hun accounts kunnen annuleren.

We behouden ons het recht voor om de accountlimieten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Fair Use Policy van tijd tot tijd te wijzigen.

Di Het beleid van LiveAgent is een aanvulling op en beperkt geen van de belangrijkste LiveAgent Voorwaarden & Voorwaarden.

Aangepaste leveringen

Aanvullende verzoeken voor leveringen op maat kunnen worden ingediend door een verzoek te sturen naar de Kwaliteitseenheid in de vorm van een e-mailcommunicatie naar support@liveagent.com. Quality Unit behoudt zich het recht voor om aangepaste leveringsaanvragen te weigeren. Als het verzoek tot levering op maat wordt geaccepteerd, wordt er op basis van het verzoek een overeenkomst gesloten tussen u en Quality Unit, waarin de vereisten en specificaties van de levering op maat worden beschreven. Een overeenkomst is een schriftelijke goedkeuring in de vorm van e-mailcommunicatie. De output van de op maat gemaakte levering wordt het exclusieve intellectuele eigendom van de Quality Unit en u gaat ermee akkoord dat de output in de toekomst kan worden gebruikt voor verder gebruik door externe klanten van Quality Unit. De prijs van de Maatwerklevering wordt vooraf overeengekomen en wordt geval per geval verstrekt.

Accountvoorwaarden

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze Service te gebruiken.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Quality Unit kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer inhoud wordt geplaatst door anderen die accounts onder uw account hebben).
 • Je mag jezelf niet verkeerd voorstellen of de identiteit van iemand anders aannemen terwijl je deze service gebruikt.
 • U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
 • U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
 • Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw account. Hoewel Quality Unit dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op de Service verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Quality Unit niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op de Service wordt geplaatst en dat u niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld. U gaat ermee akkoord de Service op eigen risico te gebruiken.

Betaling, terugbetalingen en factuurwijzigingen

Proefperiodes en betalingen De Service wordt geleverd op een ‘pay-as-you-go’-basis en de Abonnee wordt gefactureerd aan het begin van de door hem gekozen abonnementstermijn, die maandelijks of jaarlijks kan zijn. Elk abonnement omvat een eerste gratis proefperiode, die varieert afhankelijk van het type e-mailadres dat wordt gebruikt tijdens de aanmeldingsprocedure. Een abonnee met een gratis domein-e-mailadres heeft recht op een gratis proefperiode van maximaal 7 dagen, terwijl een abonnee met een zakelijk geregistreerd e-mailadres recht heeft op een gratis proefperiode van maximaal 30 dagen.
Mocht een abonnee dit niet doen tijdens de gratis proefperiode facturerings- en betalingsgegevens verstrekt en er vervolgens voor kiest om niet te upgraden naar een van de betaalde abonnementen, wordt hun gratis proefaccount automatisch opgeschort, wat resulteert in verlies van toegang. Om zijn account tijdelijk voor een beperkte tijd van maximaal 2 dagen te reactiveren, moet de Abonnee binnen 30 dagen na de opschorting van zijn account contact opnemen met het klantenserviceteam met het verzoek zijn account opnieuw te activeren en de vereiste factuur- en betalingsgegevens toe te voegen. Mocht een Abonnee er niet in slagen om binnen 30 dagen na de opschorting van de account contact op te nemen met het klantenserviceteam, dan wordt zijn of haar account beëindigd zonder de mogelijkheid om er toegang toe te krijgen.
Zodra de factuur- en betalingsgegevens zijn verstrekt, wordt de proefperiode onmiddellijk beëindigd , en het abonnement van de Abonnee zal overeenkomstig het geselecteerde betaalde abonnement veranderen en dienovereenkomstig worden gefactureerd.

Plan- en prijswijzigingen Als u ervoor kiest om uw abonnement of aantal agenten te upgraden tijdens de door u gekozen abonnementsperiode, worden eventuele extra kosten pro rata berekend over de resterende looptijd van de abonnementsperiode en in rekening gebracht op uw account . Vervolgens wordt uw creditcard automatisch het aangepaste tarief in rekening gebracht tijdens uw volgende factureringscyclus na de pro-rata-facturering. Er bestaat een factureringsuitzondering als u zich in een maandelijkse factureringscyclus bevindt waarbij u in de huidige maand geen pro rata kosten of tegoeden ziet, maar uw nieuwe factureringstarief wordt weerspiegeld op uw volgende maandelijkse factuur. Ongeacht uw factureringscyclus zijn er geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke servicemaanden, downgrades van abonnementen of terugbetalingen voor ongebruikte maanden als u uw account sluit vóór het einde van uw abonnementsperiode. Om iedereen gelijk te behandelen en onze administratieve kosten laag te houden, ten behoeve van ons klantenbestand, worden er geen uitzonderingen gemaakt. Het downgraden van uw abonnementsniveau kan ertoe leiden dat l Het beheer van de inhoud, functies of capaciteit van uw account en Quality Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies. Prijzen van alle LiveAgent-abonnementen en -diensten kunnen worden gewijzigd met een opzegtermijn van 30 dagen. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan. Bovendien behoudt Quality Unit zich het recht voor om contact met u op te nemen over speciale prijzen als u een uitzonderlijk hoog aantal eindgebruikers of een ongewoon hoge maandelijkse ticketratio per agent heeft. In een dergelijke situatie kan een Enterprise Subscription Agreement (hieronder beschreven) geschikter voor u zijn.

Facturering via creditcard, betalingsbewijzen en privacy De accounteigenaar ontvangt een e-mailbevestiging bij elke creditcardafschrijving. Quality Unit biedt een interface voor de accounteigenaar (zoals gedefinieerd in de aanmeldingsprocedure) om creditcardgegevens te wijzigen (bijvoorbeeld bij kaartvernieuwing). Quality Unit maakt gebruik van een externe tussenpersoon om de creditcardverwerking te beheren en deze tussenpersoon mag uw factuurgegevens niet opslaan, bewaren of gebruiken, behalve om uw creditcardgegevens voor Quality Unit te verwerken. Ga naar /privacy-beleid/ om te begrijpen hoe Quality Unit persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt.

Factureringswijzigingen & updates De Eigenaar van het account heeft het recht om een update aan te vragen van de factuurgegevens op de facturen voor het gebruik van de Dienst. De update moet binnen de eerste 15 dagen na de laatste factuuruitgifte worden aangevraagd via een e-mail naar support@liveagent.com. U ontvangt een creditnota en een bijgewerkte factuur met de nieuwe factuurgegevens. Verzoeken die na de 15 dagen sinds het laatste nummer zijn ingediend, worden afgewezen en u moet wachten tot de nieuwe factuur wordt uitgegeven op de volgende factuurdatum.

Afhandeling van BTW-nummers Als aan de klant een juist en geldig BTW-nummer is toegewezen (volgens de Europese wetgeving), is de klant als enige verantwoordelijk voor het toepassen van het BTW-nummer in het noodzakelijke veld bij zijn klant profiel. Quality Unit vergoedt geen klanten die er niet in slagen zelf hun BTW-nummer toe te passen.

Jaarlijks voorafbetaald tegoed

Het jaarlijkse voorafbetaalde tegoed dat op basis van de onderlinge overeenkomst aan de account van de klant wordt toegevoegd, heeft alleen een geldigheidsduur van 12 maanden als het aantal agentplaatsen gedurende de hele periode hetzelfde blijft. Deze periode zal toenemen of afnemen op basis van het aantal agentenplaatsen dat tijdens de geldigheidsduur van het tegoed aan het account van de klant wordt toegevoegd of verwijderd.

Als de klant besluit het gebruik van de Service stop te zetten voordat al zijn tegoed is opgebruikt OF voordat de periode afloopt, komt hij in aanmerking voor terugbetaling van de resterende ongebruikte waarde. Quality Unit behoudt zich het recht voor om slechts 50% van het resterende bedrag als annuleringskosten terug te betalen.

Annulering en beëindiging

U bent verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. De accounteigenaar (zoals gedefinieerd in de aanmeldingsprocedure) kan het account op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar support@qualityunit.com met een verzoek om account te annuleren. Quality Unit zal op deze e-mail reageren en uw account binnen één werkdag annuleren. Een andere mogelijkheid om uw account te annuleren is de knop ‘Account stoppen’ in het gedeelte ‘Mijn account’. Als u uw account annuleert, verliest u de toegang tot alle inhoud en zal Quality Unit deze verwijderen tijdens de normale bedrijfsvoering. Deze informatie kan niet worden hersteld zodra het account is geannuleerd. Als u uw account annuleert via het gedeelte ‘Mijn account’ van de Dienst vóór het einde van de huidige betaalde abonnementsperiode, wordt de annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. Als het annuleringsverzoek per post wordt verzonden, wordt u verzocht te wachten op de bevestiging van Quality Unit.

Quality Unit behoudt zich het recht voor om (i) de Service (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen en (ii) elk huidig en toekomstig gebruik van de Service te weigeren, uw account op te schorten of te beëindigen ( enig onderdeel daarvan) of gebruik van de Service en het verwijderen en weggooien van uw inhoud in de Service, om welke reden dan ook, inclusief als Quality Unit van mening is dat u deze Servicevoorwaarden heeft geschonden. Quality Unit zal alle redelijke inspanningen leveren om rechtstreeks contact met u op te nemen via e-mail of telefoon om u te waarschuwen voordat uw account wordt opgeschort of beëindigd. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die een reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de Dienst, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Quality Unit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Quality Unit behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen vanwege langdurige inactiviteit. Quality Unit moet zich houden aan de beëindigingsprotocollen door een waarschuwings-e-mail te sturen voordat het account van de Gebruiker wordt beëindigd. Na 4 weken van inactiviteit, wordt er een waarschuwings-e-mail verzonden waarin de Gebruiker wordt geïnformeerd over de aanstaande beëindiging van het account en de stappen die kunnen worden genomen om beëindiging van het account te voorkomen. Na 8 weken inactiviteit wordt het account samen met alle gegevens verwijderd.

Afwijzing van garantie

De service, inclusief de site en inhoud, en alle server- en netwerkcomponenten worden geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, voor zover toegestaan door de wet en Quality Unit uitdrukkelijk wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U erkent dat Quality Unit niet garandeert dat de service ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of virusvrij zal zijn en dat geen enkele informatie of advies verkregen door u van quality unit of via de service enige garantie creëert die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld. tos.

Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele juridische theorie (hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad of anderszins) zal Quality Unit aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige schade, gevolgschade of punitieve schade, inclusief gederfde winst , verloren omzet of omzet, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking. Bovendien is Quality Unit niet aansprakelijk voor enige directe schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die hoger zijn dan de maandelijkse servicekosten die u heeft betaald of moet betalen voor de maand voorafgaand aan het moment van een claim voor geldelijke schadevergoeding of honderd ($ 100) ons. dollar. De bepalingen van deze sectie verdelen de risico’s onder deze Algemene Voorwaarden tussen de partijen, en de partijen hebben zich op deze beperkingen gebaseerd bij het bepalen of ze deze overeenkomst zullen aangaan.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van Quality Unit beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet.

Opdracht

Quality Unit kan deze Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk, zonder beperking, toewijzen of overdragen.

Exportnaleving

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften die de export van de Service of een van de componenten daarvan regelen.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden vallen onder de wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken van de staat Delaware met als doel het oplossen van geschillen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Service.

Gegevensverwerking

LiveAgent zet zich in voor privacy, veiligheid, compliance en transparantie. Deze aanpak omvat onder meer het ondersteunen van de naleving door onze klanten van de EU-vereisten op het gebied van gegevensbescherming, inclusief de vereisten uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die op 25 mei 2018 afdwingbaar werd.

Inhoud

 1. Wie is de gegevensverwerker
 2. Welke gegevens worden verwerkt
 3. Wat zijn de gegevensbronnen
 4. Wat is het doel van het verzamelen en/of verwerken van gegevens
 5. Wat is de periode van gegevensverwerking
 6. Wie zijn onze partners/onderaannemers
 7. Wat zijn uw rechten op gegevensverwerking
 8. Hoe kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Wie is de gegevensverwerker

De gegevensverwerker is het bedrijf dat het doel en de middelen voor de gegevensverwerking selecteert. Voor marketingdoeleinden is de gegevensverwerker Quality Unit, s. R. o.

Welke gegevens worden verwerkt

We verwerken de volgende gegevenstypen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, informatie over producten die u hebt gekocht, informatie over productgebruik, informatie verzameld uit telefoongesprekken, telefoonopnamen, informatie verzameld uit andere vormen van contact ons (e-mail, chat, Facebook-berichten, tweets), informatie verstrekt aan ons ondersteuningsteam om problemen met uw accounts aan te pakken, geolokalisatiegegevens, browserinformatie, systeeminformatie.

Wat zijn de gegevensbronnen

De gegevens die in het vorige gedeelte zijn genoemd, worden uitsluitend van u verzameld. De gegevens zijn toegankelijk via gesprekken tussen u en Quality Unit, s.r.o. of vermeld in uw klantprofiel. Gegevens kunnen ook worden verzameld uit openbaar beschikbare bronnen zoals bedrijfsgidsen en andere. Gegevens kunnen ook worden verzameld van derde partijen die toestemming hebben voor de verwerking ervan.

Wat is het doel van het verzamelen en/of verwerken van gegevens

Uw toestemming voor gegevensverwerking werd gegeven voor de volgende doeleinden: marketingdiensten, klantenondersteuningsdiensten.

Wat is de periode van gegevensverwerking

Uw toestemming is gegeven voor de periode dat u onze diensten (LiveAgent) gebruikt en voor de daaropvolgende 5 jaar na beëindiging van het gebruik, of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Als u geen klant bent en geen klant gaat worden van Quality Unit s.r.o., is uw toestemming 5 jaar geldig, of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Na de periode van 5 jaar worden uw gegevens verwijderd.

Wie zijn onze partners/onderaannemers

U heeft toestemming gegeven aan onze subverwerkers en onderaannemers die mogelijk toegang hebben tot geselecteerde gegevens. Onze subverwerkers en onderaannemers worden onderworpen aan regelmatige controles en audits om een maximaal niveau van privacy en veiligheid te garanderen.

Wat zijn uw rechten op gegevensverwerking

Een correcte gegevensverwerking is van het grootste belang en we zijn trots op het hoge niveau van beveiliging, privacy en gegevensverwerking bij Quality Unit s.r.o.

Hieronder vindt u uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking:

Informatie over gegevensverwerking Informatie omvat voornamelijk: contactgegevens over de verwerker, hun ondergeschikten of functionaris voor gegevensverwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, doel van de gegevensverwerking, gegevenscategorieën, adressator/ontvanger van gegevens en categorieën van gegevensontvangers, informatie over gegevensoverdrachten naar derde landen, tijdsperiode van gegevensverwerking, lijst van uw rechten, recht om de lokale gegevensverwerkingsautoriteit aan te spreken, bron van gegevensverwerking, informatie over gegevensprofilering en automatisering.

Recht op toegang tot gegevens U heeft het recht om te bevestigen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en welke categorieën gegevens worden verwerkt.

Recht op correctie U heeft het recht om gegevens te corrigeren indien nodig.

Recht op wissing (‘recht om vergeten te worden’) In sommige door de wet toegestane gevallen zijn wij verplicht om al uw gegevens te wissen op basis van uw verzoek.

Recht op verwerkingsbeperkingen Sommige klanten geven de voorkeur aan beperkte gegevensverwerking. Als u speciale verzoeken heeft over beperkingen van de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op.

Recht op datamigratie Op basis van uw verzoek kunnen wij uw gegevens overdragen aan een andere gegevensverwerker als er geen juridische of andere belemmeringen zijn.

Recht van bezwaar Als u vindt dat uw gegevens niet correct worden verwerkt, kunt u bezwaar maken door contact met ons op te nemen met de bedoeling het probleem op te lossen.

Recht om contact op te nemen met de lokale gegevensverwerkingsautoriteit U kunt contact opnemen met de lokale gegevensverwerkingsautoriteit als u verdere zorgen of problemen heeft. De lokale gegevensverwerkingsautoriteit voor Quality Unit s.r.o. is Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky met adres Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowakije, Europese Unie.

Hoe kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Uw toestemming voor gegevensverwerking is vrijwillig. Je kunt het op elk moment intrekken.

Hoe kan ik mijn verzoek tot intrekking van de gegevensverwerking indienen? Geef ons de naam van uw bedrijf, het onderwerp en de gegevensverwerker, een schriftelijk verzoek tot intrekking van uw gegevens en uw handtekening. U dient uw verzoek te richten aan andrej@liveagent.com

Als u zich wilt afmelden voor onze mailinglijst, kunt u ons formulier gebruiken om hier uw verzoek in te vullen.

Gerelateerde artikels
Reviews - Recensies Van Software Voor Klantenservice Voor Sociale Media - Liveagent 4

LiveAgent klantenservice software beoordeling voor sociale media

Overweegt u LiveAgent voor uw klantenondersteuning op sociale media? Bekijk onze beoordeling en zie hoe het presteerde tijdens onze algemene test.

LiveAgent support portal

LiveAgent is a customer support software with a variety of features, including ticketing, live chat, social helpdesk, and voice helpdesk. The software is accessible from anywhere and has SSL safety. Users can access technical support, video tutorials, customizations, billing, and payments support, and awards and certificates. The platform offers most popular articles and integrates with Rest and Microsoft 365, among others. Helpdesk software is provided by LiveAgent and all rights are reserved to Quality Unit, LLC.

Bekijk onze recensie van de gamification-functies van LiveAgent, ontworpen om u te helpen uw team te motiveren en de klanttevredenheid te verbeteren.

LiveAgent gamification functies beoordeling

LiveAgent biedt gamification-functies, zoals benchmarks, niveaus en beloningen, om de prestaties van klantenserviceagenten te verbeteren. De functies zijn aanpasbaar en geven inzicht in de prestaties van agenten. LiveAgent's gamification-functies kunnen een frisse wind brengen in klantenservice.

Op zoek naar een specifieke webpagina op de LiveAgent-website? Bekijk onze sitemap om snel de informatie te vinden die u zoekt.

Sitemap

De website biedt diverse software oplossingen voor de klantenservice, zoals VoIP-telefoonsystemen en emailbeheersoftware. Het bedrijf heeft onderscheidingen en certificaten ontvangen en biedt ook een partnerprogramma aan. Er wordt informatie gegeven over het opstarten van een LiveAgent account en het gebruik van cookies op de website.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, gaan we ervan uit dat we uw toestemming hebben om cookies te plaatsen zoals beschreven in onze privacy- en cookiebeleid.

Start Free Trial x